Locaties

Waar worden in ons gebied projecten door het waterschap uitgevoerd? - Werk in uitvoering


Werk in uitvoering

Elke ochtend wordt u wakker zonder zorgen over wateroverlast. U ziet boeren hun gewassen telen. En op een warme zomerdag lonkt een frisse duik in het meer of de plas. Het lijken vanzelfsprekendheden, maar het tegendeel is waar. Niet voor niets houdt Hunze en Aa’s zich dagelijks bezig met het water in Noord-Groningen en Noordoost-Drenthe. We zorgen voor schoon en voldoende water. Voor sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Zodat iedereen in ons werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreëren.